Babelis // Andrius Navickas

Apie autorių ir knygą

Andrius Navickas – žurnalistas, filosofas, buvęs portalo Bernardinai.lt vyriausiasis redaktorius, šiuo metu išrinktas į LR Seimą, 2020-2024 m. kadencijai.

Babelis yra pirmoji autoriaus grožinės literatūros knyga, kurią 2020 m. išleido leidykla „Alma Littera“. Kaip knygą apibūdina pats autorius, ji yra „apie santykius, apie tai, kokius lūkesčius mes keliame gyvenimui, kur teka mūsų egzistencijos upės? […] Būčiau linkęs vadinti tai egzistencializmui artimu kūriniu.“

Dabartis yra tai, kur kažkaip reikia atbūti, bet tikras gyvenimas, jei tik jis yra, neabejotinai kažkur ateityje.

Ilgai galvojau, kaip trumpai apibūdinti šią knygą. Pasakyčiau taip – ji yra apie skirtingus žmones egzistuojančius toje pačioje erdvėje, bet gvildenančius skirtingas gyvenimiškas problemas, o visus juos sieja sniegas.

Knygos turinys

Knyga prasideda nuo pasakojimo apie rašytoją ir jo santykį su žmona, savotišką savęs ieškojimą bei bandymą iš naujo atrasti ryšį su antra puse, kuris, rodos, darosi vis šaltesnis ir tolimesnis. Iš pradžių atrodė, kad tai ir yra pagrindinė siužeto linija, visgi, antrame skyriuje protagonistas pasikeitė ir supratau, kad apie to paties miestelio bendruomenę bus pasakojama iš skirtingų asmenybių perspektyvos.

Kada mes pasiklydome santykių labirinte ir patraukėme nesusisiekiančiais koridoriais?

Kiekvienas knygos skyrius gvildeno vis kito veikėjo egzistencines problemas, tačiau visi veikėjai vienaip ar kitaip buvo paliesti miestelio tragedijos – sniego audros. Knygoje sutinkame ne tik minėtus Rašytoją bei jo žmoną, bet ir Kunigą, sprendžiantį problemas su priklausomybių turinčia seserimi, Leidėją, kuris dėl miestelio tragedijos netenka pagrindinio pajamų šaltinio, Merą, kvestionuojantį, kas dedasi aplink jį ir kodėl staiga žemė slysta jam iš po kojų, bei daug kitų.

Visi šie veikėjai atrodo gana skirtingi, bet kartu labai susiję. Net nesuteikiant jiems vardų, sukuriamos savotiškos jų asmenybės, kurias be galo įdomu gvildenti autoriui pateikiant vis kitokios informacijos iš skirtingų žmonių perspektyvų.

Mano mintys

Iš pradžių į šį kūrinį žiūrėjau labai skeptiškai, nes mano santykis su lietuvių autoriais toli gražu ne visada pasiteisina. Tačiau Babelis mane maloniai nustebino!

Knygoje miestai neturi pavadinimų, veikėjai neturi savo vardų. Iš dalies tai apsunkino skaitymą, bent iš pradžių. Bandžiau suprasti, ar tolimesniame skyriuje paminėtas Rašytojas yra tas pats, apie kurį buvo kalbama pirmame skyriuje? O gal tai visai kitas žmogus? Kitavertus, vardų ir pavadinimų nebuvimas leidžia suprasti, kad tokią asmenybę ar bent kai kuriuos charakterio bruožus galima sutapatinti su įvairiais kitais žmonėmis. Aprašomas veiksmas gali vykti bet kurioje pasaulio vietoje, bet kokiam kitam žmogui. Išnyksta tam tikras asmeniškumas ir skaitytojui palikta vaizduotės laisvė.

Jie bandė kapstytis po vieną, bet vis labiau klimpo. Kartais atrodydavo, kad kai pasieks „dugną“, galės atsispirti ir vėl turės kalbėtis, ginčytis. Tačiau, kai tik atsidurdavo „dugne“, pasirodydavo, kad apačioje vis dar kažkas yra. Paradoksalu, bet pasirodė, jog santykiai nykti gali visą amžinybę.

Turbūt didžiausią įspūdį man paliko skyriai Kombinacija ir Kelyje. Juos skaitant buvo sunku užversti knygą, norėjosi sužinoti, kas ir kaip vyks toliau.

Skyrius Kombinacija yra apie merginą grįžusią į gimtąjį miestą ir sumaniusią „nuversti“ Merą bei pačiai užimti jo vietą.

Skyrius Kelyje supažindina mus su priverstinai viename vagone atsidūrusiais Žurnaliste bei Vikaru, kurie, atrodę skirtingų pasaulėžiūrų atstovai, galiausiai atranda bendrą kalbą.

Tikriausiai labiausiai mane trikdęs ir labiausiai tolimas dalykas man šioje knygoje yra religinė tematika bei jos gausa. Žinoma, turint omenyje, kad šios knygos autorius – religijotyrininkas, per daug stebėtis nereikėtų, bet vietomis man to buvo kiek per daug. Tikiu, kad ir per daug nesigilinant į religines peripetijas galima gvildenti tikėjimo tematiką.

Apskritai šis kūrinys man pasirodė gana kitoniškas, kiek neįprastas lietuviškos literatūros padangėje. Jį supa tam tikra mistika, kuri tik dar labiau įtraukia skaitytoją, o išreiškiamos mintys palieka jį vis gilesniuose apmąstymuose. Manau, kad tai tikrai pakankamai stiprus autoriaus debiutas grožinės literatūros srityje.

Nėra komentarų..

Palikite komentarą

Your email address will not be published.